ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - Rzeszów / 2020 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - Rzeszów / 2020 - 2024

09.12.2020 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. w Krakowie na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei aglomeracyjnej – PKA: budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”.

Zakres inwestycji obejmuje budowę połączenia Kolejowego do portu lotniczego Rzeszów Jasionka, tj. ok. 5 km nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, budowę i modernizację infrastruktury przystankowej.

Obowiązki SAFEGE wchodzące w zakres zarządzania procesem inwestycyjnym obejmą m.in.:

 • wparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją kontraktów i koordynację ich realizacji
 • prowadzenie Dokumentacji Kontraktowej oraz jej archiwizacji osobno dla każdego Kontraktu
 • prowadzenie i analiza korespondencji Kontraktowej
 • organizowanie i przewodniczenie comiesięcznych narad koordynacyjnych
 • organizowanie i prowadzenie codwutygodniowych narad dotyczących postępu Robót (rady budowy)
 • sporządzanie protokołów z wszystkich narad
 • identyfikowanie ryzyk
 • powiadomienia Zamawiającego o roszczeniach Wykonawców Robót
 • wsparcie Zamawiającego w przypadku skarg, przewodów sądowych
 • zarządzanie wszelkimi robotami

Obowiązki zaś w zakresie rozliczenia Kontraktu / Kontraktów obejmują w szczególności:

 • zarządzanie rzeczowo-finansowe
 • kompletowanie dokumentów dotyczących płatności dla Wykonawcy robót
 • sprawdzanie rozliczeń składanych przez Wykonawcę Robót
 • rozliczenie kontraktu w przypadku jego rozwiązania / odstąpienia od umowy na Roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji
 • bieżący nadzór i szacowanie końcowej wartości Kontraktu / Kontraktów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.