ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa...

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty / 2017 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty / 2017 - 2019

24.05.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na pełnienie usługi Nadzoru Autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bulowice w Gminie Kęty".

W ramach Inwestycji w miejscowości Bulowice położonej na wschód od miasta Kęty na drodze krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów powstanie ok. 14 km kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym. Pozwoli to na doprowadzenie zbiorczego systemu kanalizacyjnego od istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Kęt (ul. Głowackiego) do granicy z Bulowicami oraz wybudowanie ok. 12 km sieci  w miejscowości Bulowice, w ramach którego wykonane zostaną między innymi następujące, ważniejsze elementy:

  • sieć kanalizacji grawitacyjnej kamionkowej o łącznej długości L = 6,8 km,
  • sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC (kanały boczne i odgałęzienia do działek)  o łącznej długości L = 6,4 km,
  • rurociągi tłoczne ścieków PE o łącznej długości L = 1,1 km,
  • sieciowe przepompownie ścieków,
  • pompownie przydomowe.

Celem Projektu jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki ściekowej Gminy Kęty do wymagań Polski i Unii Europejskiej.