ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób o...

INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się / 2021 - 2023

28.01.2022 podpisaliśmy kontrakt kontrakt ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania "Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się" - zamówienie dodatkowe w ramach projektu ujętego w KPK (Krajowy Program Kolejowy) pn. "Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach - etap II".

Niniejsza usługa polegać będzie na sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi. Efektem realizacji projektu będzie zaś lepsza obsługa podróżnych, dostępniejsze perony, czytelne oznakowanie, przystosowanie stacji do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania.

Zakres tego zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności nadzór nad budową i przebudową infrastruktury kolejowej w branżach:

  • nawierzchnia i podtorze,
  • urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
  • sieć trakcyjna 3 kV DC,
  • elektroenergetyka do 1 kV,
  • obiekty inżynierskie,
  • perony i obiekty kubaturowe,
  • usunięcie kolizji.