ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew / 2017 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew / 2017 - 2019

13.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Zakładem Usług Komunalnych w Parczewie na pełnienie usługi Menadżera Projektu podczas realizacji Projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”.

W ramach Inwestycji nastąpi zmodernizowanie istniejącej oczyszczalni ścieków, rozbudowanie systemu kanalizacji sanitarnej przy ul. 11 Listopada w Parczewie oraz zakup nowoczesnego pojazdu do wysokociśnieniowego czyszczenia przepompowni i kanalizacji.

Zakres tego zdania obejmie również budowę następujących obiektów:

  • budynku technicznego;
  • reaktorów biologicznych;
  • punktu zlewnego ścieków dowożonych;
  • budynku transportera osadu odwodnionego.

Modernizacja umożliwi zmianę funkcji technologicznej pompowni ścieków surowych, zbiornika ścieków dowożonych, budynku stacji odwadniania, budynku biurowo-socjalnego, budynku stacji dmuchaw oraz komory osadu czynnego. Dzięki nowym kompleksowym rozwiązaniom gospodarki ściekowej zdolność oczyszczająca obiektu i niezawodność działania całego systemu ulegnie podwyższeniu, co pozwoli spełnić wymogi unijnych dyrektyw dotyczących jakości oczyszczania ścieków.