ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I / 2011 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I / 2011 - 2015

14.11.2011 podpisaliśmy kontrakt z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”.

Usługa ta realizowana była w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Na projekt składało się wykonanie następujących obiektów budowlanych:

  • A. ODBUDOWA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH – 44,53 km:

1. rz. Wisła – odbudowa lewego wału na odc. Giemlice – Kiezmark, 7,2 km, pow. gdański ziemski, gm. Cedry Wielkie

2. rz. Wisła - odbudowa lewego wału na odc. Kiezmark – Przegalina , 6,7 km, pow. gdański i miasto Gdańsk, gm. Cedry Wielkie

3. rz. Wisła odbudowa prawego wału na odc. Czerwone Budy – Drewnica, 2,15 km, pow. Nowy Dwór Gdański, gm. Stegna

4. rz. Wisła odbudowa prawego wału na odc. Palczewo – Czerwone Budy, 13,6 km, pow. nowodworski, gm. Ostaszewo

5. rz. Wisła odbudowa prawego wału na odc. Lisewo – Palczewo, 7 km, pow. Malbork, gm. Lichnowy

6. rz. Tuga – odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego, 7,88 km, pow. Nowy Dwór Gdański i Malbork, gm. Nowy dwór Gdański i Nowy Staw.

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I / 2011 - 2015
  • B. PRZEBUDOWA STACJI POMP – 13 szt.:

1. Stacja pomp nr 33 Wocławy - przebudowa stacji pomp, pow. gdański ziemski, gm. Cedry Wielkie

2. Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie

3. Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański

4. Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy, pow. gdański ziemski, gm. Cedry Wielkie

5. Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki, pow. Malbork, gm. Stare Pole

6. przebudowa stacji pomp nr 6 W Grochowo, pow. Nowy Dwór Gdański, gm. Sztutowo

7. Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo, pow. gdański ziemski, gm. Cedry Wielkie

8. Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie

9. Przebudowa Stacji pomp nr 37 Suchy Dąb, pow. gdański ziemski, gm. Suchy Dąb

10. Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik, pow. gdański ziemski, gm. Cedry Wielkie

11. Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka, pow. gdański ziemski, gm. Pruszcz Gdański

12. Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo, pow. gdański ziemski, gm. Cedry Wielkie

13. Przebudowa stacji pomp nr 80 Stara Wisła, pow. Malbork, gm. Miłoradz.

  • C. BUDOWA NOWEJ STACJI POMP – 1 szt.

1. Budowa stacji pomp Wybicko, pow. nowodworski, gm. Stegna.