ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I / 2014 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I / 2014 - 2015

Kontrakt z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku na usługę nadzoru inwestorskiego dla 7 zadań inwestycyjnych projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”, realizowanego w ramach działania 3.1 priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Nadzór inwestorski sprawowany był nad robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresem przebudowę następujących melioracyjnych stacji pomp, służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu Żuław Wiślanych:

  •          stacja pomp nr 4 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie,
  •          stacja pomp nr 25 Lędowo, gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie,
  •          stacja pomp nr 4W Stegna, gm. Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie,
  •          stacja pomp nr 66 Klecie, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie,
  •          stacja pomp nr 68 Złotowo, gm. Stare Pole, pow. malborski, woj. pomorskie,
  •          stacja pomp nr 27 Wróblewo, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie,
  •          stacja pomp nr 9W Dębina Świerki, gm. Nowy Staw, pow. malborski, woj. pomorskie.