ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu...

INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586 / 2015 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586 / 2015 - 2016

Kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – most na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice w km 110,586”.

Projekt ma na celu:

  • modernizację mostu w Orzechowie o długości 350 m
  • zabudowę siedmiu nowych konstrukcji wsporczych serii E-3-1611 na podporach wiaduktu
  • pięciu konstrukcji wsporczych serii E-3-1607 w miejscu likwidowanych przejść rozjazdowych.

Konstrukcje wsporcze na wiadukcie zostaną przymocowane do specjalnie przygotowanych podpór, natomiast konstrukcje znajdujące się na zewnątrz obiektu będą posadowione na fundamentach prefabrykowanych. Za pomocą uszynień indywidualnych prętowych zostanie wykonane uszynienie konstrukcji wsporczych.
Pomiędzy likwidowanymi przejściami rozjazdowymi w torze nr 2 będzie wykonana wstawka sieci trakcyjnej długości ok. 400 m.