ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA na realizację usług Inżyniera Kontraktu w projekcie pod nazwą „Inżynier dla: - Zadania 1.1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Renowacja istniejących kanałów. - Zadania 1.2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Budowa kanału nr 3”.

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie / 2010 - 2011

Niniejsze zamówienie było częścią Fazy IV. Projekt zakładał m.in. wybudowanie wielu kilometrów nowych kolektorów ściekowych, przesyłanie ścieków przez Wisłę oraz modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków "Czajka". Celem rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków „Czajka" było umożliwienie obsługiwania, poza prawobrzeżną częścią Warszawy, również części centralnej i północnej lewobrzeżnej strony miasta oraz kilku gmin w sąsiedztwie Warszawy. W ten sposób wszystkie powstające w mieście ścieki będą oczyszczone w stopniu zgodnym z wymogami prawa.

Rozwiązany został istotny problem ochrony wód w Polsce i całej zlewni Morza Bałtyckiego. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka" objęła część ściekową i przygotowanie osadów do utylizacji z przepustowości 240 tys. m3/d do przepustowości 435,3 tys. m3/d - Etap II oraz obiekty pomocnicze, budowę układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka" - Etap I i Etap II, rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją wybranych obiektów.