ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie / 2014

Kontrakt z Miastem Józefów na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Modernizacja istniejącego I-go ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody przy Al. Drogowców 20 w Józefowie w ramach Projektu: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Józefowa”.

Modernizacja objęła:

  • przystosowanie starego układu (I) ciągu technologicznego uzdatniania wody do rozwiązań technologicznych zastosowanych w nowym (II) ciągu technologicznym,
  • niezbędne roboty wynikające z konieczności dostosowania istniejących pomieszczeń i instalacji SUW do nowych warunków pracy po wykonaniu rozbudowy nowego (II) ciągu technologicznego SUW.