ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków / 2016 - 2019

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków / 2016 - 2019

Kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na realizację zadania pn. Nadzór nad robotami budowlanymi na linii E30 na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowa od km 46,700 do km 67,200 linii kolejowej nr 133 w ramach projektu POIiŚ 7.1-11.1 pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków”.

Zadaniem Inżyniera jest nadzór nad robotami objętymi dwoma wygranymi przetargami:

  1. na Kontrakt 3a Projektu, który obejmuje odcinek Krzeszowice – Kraków Mydlniki (km 46,700 – 62,400)
  2. na Kontrakt 3b Projektu, który obejmuje odcinek Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy (62,400 – 67,200).

Celem modernizacji linii E30, należącej do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łączącego Niemcy, Polskę i Ukrainę, jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych, wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h.

22.01.2019 kontrakt został aneksem przedłużony do 31.12.2019.