ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b / 2020 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b / 2020 - 2021

21.04.2020 podpisaliśmy kolejny już kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi na linii kolejowej E30 na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy na linii kolejowej nr 133 w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II B”. Naszym Konsorcjantem jest firma Koltech Infra Sp. z o.o.

Zakres sprawowania przez naszych specjalistów nadzoru obejmuje:

1) Kontrakt nr 3B „Modernizacja linii kolejowej odcinek Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy”: km 62,4 – km 67,2 linii 133, a w jego ramach następujące działania:

 • Dokończenie budowy peronu nr 1 wraz z przejściem podziemnym w stacji Kraków Mydlniki;
 • Zabudowa bramek sygnałowych w km 63,234 oraz 63,454 w stacji Kraków Mydlniki;
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska m.in. ekranów akustycznych;
 • Tor nr 1 l. 118 szlak Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy oraz tor nr 1 l. 95 szlak Kraków Mydlniki - Kraków Batowice – do 31.01.2020 r.;
 • Tor nr 2 l. 118 szlak Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy oraz tor nr 1 l. 133 szlak Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy – do 14.02.2020 r. (perony nr 1, 2, 3, 4 wraz z przejściem podziemnym) – do 14.03.2020 r.;
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektów inżynieryjnych tj. wiaduktów nad ul. Rydla, Godlewskiego, Zielony Most, ul. Łupaszki, ul. Armii Krajowej, WK44;
 • Przeprowadzenie prób i badań wymaganych przez Zamawiającego, przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem do eksploatacji przebudowanych elementów infrastruktury;
 • Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie;
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
 • Odbiory Końcowe uzyskanie Świadectwa Przejęcia.

2) Kontrakt nr 4 „Sygnalizacja dla obszaru LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki": km 0 – km 6,874 linii 134 oraz km 15,81 – km 67,636 linii 133 – na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy, tj. od km 46,7 do km 67,2 linii nr 133, a w jego ramach następujące działania:

 • Uruchomienie wskaźników W19 i W20 na stacji Zabierzów;
 • Uruchomienie torów stacyjnych 3 i 5 w stacji Kraków Mydlniki;
 • Uruchomienie urządzeń blokady liniowej:

a. toru nr 1 linii 133 szlak Kraków Mydlniki – Karków Główny Towarowy,

b. toru nr 1 linii 95 na szlaku Kraków Mydlniki – Kraków Batowice,

c. torów nr 1 i 2 na linii 118 na szlaku Kraków Mydlniki – Karków Główny Towarowy.

 • Uruchomienie zdalnego sterowania w LCS Kraków Mydlniki;
 • Uruchomienie systemów automatycznych zapowiedzi SDIP oraz PIP;
 • Przeprowadzenie prób i badań wymaganych przez Zamawiającego, przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem do eksploatacji przebudowanych elementów;
 • Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie;
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej;
 • Odbiory techniczne, eksploatacyjne, końcowe i uzyskanie Świadectwa Przejęcia;
 • Rozliczenia częściowe i końcowe robót.