ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Obwodnica Radomia

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km 184,8 (obszar LCS Działdowo) / 2009 - 2011

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku od 131,1 do km 184,8 (obszar LCS Działdowo) / 2009 - 2011

Kontrakt  Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie na „Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E65 na odcinku od 131,100 do km 184,800 (obszar LCS Działdowo)” (konsorcjum z firmą SYSTRA).

Zadanie to było częścią projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 pt. „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Usługa obejmowała nadzór, czyli pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, administrowanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka linii kolejowej, stanowiącego obszar LCS Działdowo.

Jednym z głównych zadań modernizacji linii było dostosowanie parametrów technicznych do prędkości pociągów w ruchu pasażerskim do 160 km/h, a w ruchu towarowym do 120 km/h i nacisku na oś 225 kN oraz przystosowanie linii do kursowania taboru z wychylnym pudłem z prędkością maksymalną 200 km/h.