ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022

24.04.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą EKOCENTRUM Sp. z o.o.) kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Sp. z o.o. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Projektu pn.:  Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania <Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna>”.

Po wykonaniu prac na trasie ok. 143 km prędkości maksymalne dla pociągów pasażerskich będą wynosić 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z ok. 1 h 40 min najszybszym pociągiem InterCity do ok. 1 h.

Zadanie, które nadzorują specjaliści SAFEGE obejmuje:

  • likwidację przystanku osobowego Piła-Leszków,
  • przebudowę 12 przystanków osobowych,
  • budowę 4 nowych przystanków osobowych,
  • przebudowę 12 mostów i wiaduktów, 4 przejść podziemnych i 91 przepustów,
  • modernizację 21 przejazdów kolejowych, remont 32 i likwidację 8,
  • wybudowanie przejścia pieszo-rowerowego.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.