ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna / 2017 - 2022

24.04.2017 podpisaliśmy (w konsorcjum z firmą EKOCENTRUM Sp. z o.o.) kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Sp. z o.o. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Chodzież – Piła Główna”.

Po wykonaniu prac na trasie ok. 143 km prędkości maksymalne dla pociągów pasażerskich będą wynosić 120 km/h, a dla pociągów towarowych 80 km/h, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z ok. 1 h 40 min najszybszym pociągiem InterCity do ok. 1 h.

Nasi Specjaliści objęli nadzorem wykonanie projektu oraz realizację robót, polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej, w tym:

 

 • wykonaniem projektu budowlanego
 • uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych decyzji administracyjnych
 • opracowaniem projektu wykonawczego
 • opracowaniem dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej)
 • przeprowadzeniu procesu oceny zgodności podsystemów i przekazaniu odpowiednich deklaracji i certyfikatów WE dla podsystemów
 • nawierzchnia i podtorze
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk)
 • urządzenia i systemy telekomunikacyjne
 • sieć trakcyjna
 • urządzenia i układy elektroenergetyki do 1kV
 • elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1kV, w tym linie potrzeb nietrakcyjnych
 • obiekty inżynierskie
 • perony i obiekty kubaturowe
 • przejścia i przejazdy
 • DSAT
 • usunięcie kolizji
 • dystrybucja energii elektrycznej
 • realizacja robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska.

W ramach projektu powstały następujące obiekty inżynierskie:
IZ Poznań

 • Wiadukt kolejowy dwuprzęsłowy (dł. przęseł 22,3 m) o konstrukcji stalowej i o długości 44,3 m z dwoma torami;
 • Wiadukt kolejowy ceglany dwusklepieniowy o długości 13,2 m i 2 torami;
 • Wiadukt kolejowy (przebudowa) dwutorowy;
 • Wiadukt kolejowy (przebudowa) ceglany jednosklepieniowy o długości 5,25 m i jednym torze;
 • Most kolejowy (przebudowa) o konstrukcji stalowej kratowej o długości 153,85 m;
 • Most kolejowy (przebudowa) o konstrukcji stalowej (blachownica dwuprzęsłowa) o długości 33,84 m i jednym torze;
 • Wiadukt kolejowy (przebudowa) żelbetowy jednoprzęsłowy o długości 13,65 m i jednym torze;
 • Wiadukt kolejowy (przebudowa) ceglany o konstrukcji sklepionej, długości 5,8 m i jednym torze;
 • Wiadukt kolejowy o konstrukcji ceglanej jednosklepieniowej o dł. 15,75 m i trzech torach;
 • Most kolejowy (przebudowa) o konstrukcji stalowej kratowej o długości 55,8 m i jednym torze.

IZ Szczecin:

 • Wiadukt kolejowy (przebudowa) ceglany jednosklepieniowy o długości 10,6 m i dwóch torach;
 • Most kolejowy (przebudowa) o konstrukcji stalowej, 4 przęsłowy, o długości 70,44 m i dwóch torach.

Modernizowanych stacji było 8, zaś przystanków osobowych aż 23.

Nasz Zespół pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu oraz zapewnił usługi zarządzania rzeczowo - finansowego, technicznego, zarządzania wszystkimi kontraktami - w tym wykonywania obowiązków inspektora nadzoru - oraz prowadzenia nadzoru środowiskowego (w tym przyrodniczego).

Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, a roboty zakończyły się w lutym 2021.

 

 • PRZEBUDOWANO 8 MOSTÓW I 6 WIADUKTÓW
 • ZBUDOWANO 3 NOWE WIADUKTY
 • ORAZ 4 PRZEJŚCIA PODZIEMNE I 91 PRZEPUSTÓW
 • ZMODERNIZOWANO 21 PRZEJAZDÓW KOLEJOWYCH, WYREMONTOWANO 32 I ZLIKWIDOWANO 8
 • WYBUDOWANO PRZEJŚCIE PIESZO-ROWEROWE

PO WYKONANIU PRAC NA TRASIE OK. 143 KM PRĘDKOŚCI MAKSYMALNE DLA POCIĄGÓW PASAŻERSKICH BĘDĄ WYNOSIĆ 120 KM/H, A DLA POCIĄGÓW TOWAROWYCH 80 KM/H, CO POZWOLI NA SKRÓCENIE CZASU PRZEJAZDU Z OK. 1 H 40 MIN NAJSZYBSZYM POCIĄGIEM INTERCITY DO OK. 1 H.