ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA/ 2014 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA/ 2014 - 2018

Kontrakt z PKP PLK S.A na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z Aglomeracją Poznańską na odcinku Poznań Wschód – Gołańcz – etap IA”.
Nadzór Inżyniera obejmuje roboty budowlane dotyczące wszystkich elementów infrastruktury linii kolejowej, w tym:

  • przygotowanie placu budowy i jej prowadzenie w sposób zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi przepisami prawa,
  • budowę układów torowych stacji i szlaków, nawierzchni torowej z poprawą geometrii toru, podtorza, odwodnienia, stacyjnych urządzeń srk, urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach; urządzeń i sieci teletechnicznych wraz z informacją dla podróżnych;
  • budowę sieci i urządzeń elektroenergetyki kolejowej SN i NN, remont lub modernizację istniejących obiektów inżynierskich, obiekty kubaturowe utrzymania ruchu, perony i mała architektura; urządzenia ochrony środowiska, likwidację kolizji pozostałych elementów infrastruktury nie kolejowej z modernizowaną infrastrukturą kolejową.realizację umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego.