ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) / 2010 - 2012

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) / 2010 - 2012

Kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA w Warszawie na usługi Inżyniera Kontraktu – nadzór i zarządzanie w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II”; 1. LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) oraz LOT C – pozostałe roboty.

Projekt ten był kontynuacją zakończonego projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap I, odcinek Skierniewice – Łódź Widzew”.

Etap II modernizacji linii kolejowej Warszawa - Łódź realizowany był w LOT-ach:

  • Lot A   -  realizowany na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) - km 3.9 - 61.35,
  • Lot B  -   realizowany na odcinku Łódź Widzew - Łódź Fabryczna,
  • Lot C -    pozostałe roboty.

LOT A zawierał następujące elementy modernizacji linii Warszawa – Łódź:

- zaprojektowanie i wykonanie modernizacji na odcinku Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) tj. linia kolejowa Nr 1 od km 3.9 do km 61.35 (wszystkie branże) oraz elementy linii kolejowych Nr 3.4.19 i 447:

  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • realizacja robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej we wszystkich bramach na modernizowanym odcinku,
  • budowa LCS Grodzisk Mazowiecki.

LOT C zawierał następujące elementy modernizacji linii Warszawa – Łódź:

- zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice:

  • budowa LCS Skierniewice,
  • modernizacja układu torowego (z branżami towarzyszącymi) stacji Skierniewice.

- zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka - Łódź z torami linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna - Katowice w miejscowości
Rogów.