ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański / 2017 - 2019

Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański

05.09.2017 podpisaliśmy kontrakt z „SZOP” Sp. z o.o. na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach Projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański”. Inwestycja została podzielona na 2 części:

1) nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej:

  • w obrębie ulicy Bałtyckiej w Nowym Dworze Gdańskim – na terenie działek nr 20/2, 28, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 291/3, 349, 577/2 i 809, w obrębie ewid. 2 Nowy Dwór Gdański – o długości 1342,5 m,
  • w miejscowości Rakowe Pole – na terenie działek nr 354/4 i 355/2, w obrębie ewid. Kmiecin – o długości 294,5 m;

2) nadzór nad modernizacją oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Gdańskim.

Projekt jest współfinansowany z środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.