ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim / 2022 - 2023

02.08.2022 podpisaliśmy kontrakt z Gminą Konstantynów Łódzki na pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Modernizacja torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier Kontraktu.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie jako przebudowa istniejącego układu torowo - drogowego od granicy Gminy Konstantynów Łódzki od strony Łodzi do Placu Wolności w Konstantynowie Łódzkim.

Inwestycja obejmuje budowę, przebudowę oraz rozbudowę odcinka linii tramwajowej w granicach pasa drogowego w zakresie:

  • torowiska tramwajowego:

          - w konstrukcji podsypkowej do przebudowy na szlaku (wraz z rozjazdami na mijankach) – długość 2 076 m,
          - w konstrukcji podsypkowej do przebudowy na zjazdach do posesji – długość 342 m,
          - w konstrukcji prefabrykowanych płyt wielkogabarytowych – długość 62 m,

  • sieci trakcyjnej ze sterowaniem,
  • zwrotnice z wbudowanych system ogrzewania – 4,
  • peronów przystankowych - tramwajowych wraz z wyposażeniem,
  • odwodnienia torowiska,
  • systemu informacji pasażerskiej,
  • kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
  • gospodarki zielenią,
  • mijanki z wbudowanym systemem sterowania ruchem odcinków jednotorowych - 3 szt.
  • odcinek sieci jezdnej do przebudowy - długość 4 900 m.

Na konstantynowskim odcinku linii tramwajowej o długości 7 km - od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim - zostanie więc położone nowe torowisko, na mijankach pojawią się nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii zmodernizowany będzie system sterowania ruchem. Na nowych peronach przystankowych staną wiaty z ławkami.

Zabytkową linię tramwajową łączącą Łódź i Konstantynów Łódzki uruchomiono w 1910 r., a zamknięto w 2019 r., gdy jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. Obecnie jest ona modernizowana w celu zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego, niskoemisyjnego i nowoczesnego transportu.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa III Transport; Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT).