ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku...

INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015

Kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe SA na „Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna”.

Głównym celem realizacji projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej do odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych” jest zapewnienie szybkiego, bezpiecznego i pewnego połączenia kolejowego pomiędzy największymi aglomeracjami miejskimi Polski – Warszawą i Łodzią.

Modernizacja linii kolejowej nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki na odcinku od  km – 0,070 do km 7,2 umożliwi docelowo prowadzenie ruchu pociągów z prędkością V=120 km/h, co wpłynie na skrócenie czasu jazdy na odcinku Warszawa – Łódź i znacznie poprawi atrakcyjność połączenia kolejowego w stosunku do alternatywnych połączeń drogowych.

Niezbędnym warunkiem efektywnej realizacji zadań inwestycyjnych było uwzględnienie koncepcji urbanistycznej rejonu Dworca Fabrycznego, gdzie kluczowe znaczenie miała bezpośrednia bliskość dworca i obiektów planowanego Centrum Sztuki i Centrum Festiwalowego (w obiektach dawnej EC-1). W powyższą koncepcję wpisują się także plany kompleksowych przekształceń układów komunikacyjnych obsługujących dworce kolejowe Łódź Fabryczna i Łódź Widzew.

INŻYNIER KONTRAKTU: Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna / 2012 - 2015

Realizacja projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej do odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych” podzielona została na dwie części tzn. na lot B1 i lot B2. Lot B1 obejmuje swoim zasięgiem stację Łódź Widzew i część szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew od km 2,250 do km 7,200 oraz przebudowę trasy objazdowej Łódź Widzew – Łódź Kaliska. Dodatkowo w zakres lotu B1 wchodzą roboty telekomunikacyjne i sterowania ruchem kolejowym na całym obszarze inwestycji. Do lotu B2 przypisana jest stacja Łódź Fabryczna i pozostała część szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew od km ― 0,070 do km 2,250.

Ten kompleksowy projekt jest największym prowadzonym dotychczas przez SAFEGE w Polsce.