ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji...

INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie / 2011 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie / 2011 - 2014

27.10.2011podpisaliśmy kontrakt z Gminą Chybie na Pełnienie obowiązków Inwestora zastępczego dla projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie - etap I zadanie 2”.

Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie na północ od torów kolejowych do skrzyżowania torów z ulicą Bielską i dalej na północ od ulicy Bielskiej do wysokości ul. Chrobrego oraz doposażenie oczyszczalni ścieków MNICH.

Powstało ok. 31,4 km kanalizacji sanitarnej, w tym:

  • kanalizacja grawitacyjna – kanały główne ø250-200mm oraz sięgacze do budynków ø160mm,
  • kanalizacja tłoczna – kanały ø225-110mm,
  • kanalizacja ciśnieniowa – kanały ø63-50mm,
  • przepompownie ścieków, w tym sieciowe – 8 szt., przydomowe – 37 szt.