ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015

Kontrakt (w konsorcjum z Eko-Konsulting-Projekt „CONSEKO-BBM - Design”) ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu na Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w realizacji robót budowlanych pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa, dla Gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie oraz Resko i Łobez.

Przedmiotem zamówienia na roboty budowlane była budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej - porządkujących gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez, Resko. Obejmują one wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych, przepompowni sieciowych przydomowych oraz tłoczni wraz z infrastrukturą, sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej z wymaganym odtworzeniem pasów drogowych.