ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Linia Kolejowa nr 7

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015

INŻYNIER KONTRAKTU: Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi / 2012 - 2015

Kontrakt (w konsorcjum z Eko-Konsulting-Projekt „CONSEKO-BBM - Design”) ze Związkiem Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu na Wykonywanie usługi Inżyniera Kontraktu w realizacji robót budowlanych pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno - ściekowa, dla Gmin Złocieniec i Drawsko Pomorskie oraz Resko i Łobez.

Przedmiotem zamówienia na roboty budowlane była budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji deszczowej - porządkujących gospodarkę wodno - ściekową na terenie Gmin: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Łobez, Resko. Obejmują one wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych, przepompowni sieciowych przydomowych oraz tłoczni wraz z infrastrukturą, sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej z wymaganym odtworzeniem pasów drogowych.