ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013

INŻYNIER KONTRAKTU: Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków / 2010 - 2013

Kontrakt z przedsiębiorstwem Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Grodkowie na realizację usług Inżyniera Kontraktu w projekcie „Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków".

Projekt realizowany był zgodnie z czerwonym FIDIC i obejmował m.in. budowę:

  1. sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Lubcz, Jeszkotle, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Wojsław, Polana, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów i Starowice Dolne - o łącznej długości 75 km,
  2. kanalizacji rozdzielczej w ww. miejscowościach,
  3. niezbędnych kanałów przesyłowych, łączących poszczególne miejscowości,
  4. kolektorów tranzytowych,
  5. 24 szt. pompowni sieciowych i 20 szt. przepompowni przydomowych wraz z monitoringiem i sterowaniem oraz transmisją danych,
  6. odtworzenie nawierzchni dróg.
  1.  
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: . budowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości Wójtowice, Jędrzejów, Strzegów, Starowice Dolne do istniejącej oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Łączna długość sieci kanalizacyjnych dla zadania nr 5 wynosi ok. 24 km. Zakres zadania obejmuje budowę: kanalizacji rozdzielczej w ww. miejscowościach, niezbędnych kanałów przesyłowych łączących poszczególne miejscowości, budowę kolektora tranzytowego z miejscowości Wójtowice do Grodkowa (wpięcie do istniejącego przewodu tłocznego PVC Dz 110 mm w ulicy Miodowej), 6 szt. pompowni sieciowych i 5 szt. przepompowni przydomowych wraz z monitoringiem i sterowaniem oraz transmisją danych, odtworzenie nawierzchni dróg.