ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i...

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku na usługi Inżyniera Kontraktu w projekcie: Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” z systemem monitoringu sieci wodociągowej” realizowanego w ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” we Włocławku / 2010 - 2014

Kontrakt SAFEGE obejmował usługi:

  • Inżyniera Kontraktu,
  • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
  • Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego,
  • Konsultanta świadczącego usługi pomocy technicznej dla Zamawiającego.

 

Zakres modernizacji i rozbudowy obejmował następujące elementy:

  • Modernizacja i rozbudowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Krzywe Błota” przy Al. Królowej Jadwigi,
  • Monitoring systemu wodociągowego.