ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej...

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU + POMOC TECHNICZNA: Ocena projektu Budowy hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o/ 2016 - 2017

11.08.2016 podpisaliśmy umowę z firmą Dalian Talent Poland Sp. z o.o. na „Świadczenie usług związanych z prowadzeniem czynności związanych z oceną projektu (doradztwo w zakresie doboru materiałów i zastosowanych technologii w projekcie wykonawczym), wyłonieniem Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzorem inwestorskim procesu budowlanego dla inwestycji pn. Budowa hali magazynowej stanowiącej rozbudowę zakładu produkcyjnego Dalian Talent Poland Sp. z o. o.” w Żabnie.

Na projekt składają się następujące etapy:

  • ETAP I PROJEKTOWY: Weryfikacja dokumentów projektowych Inwestycji przygotowanych przez Pracownię Usług Projektowych i Inwestycyjnych,  w szczególności potwierdzenie ich poprawności, zasadności przyjętych rozwiązań oraz kompletności.
  • ETAP II PRZETARGOWY: Postępowanie przetargowe; udział w procesie przetargowym na wyłonienie Generalnego Wykonawców Robót – GW oraz ewentualnie na nominowanych dostawców / podwykonawców (PW); w szczególności analiza ofert, weryfikacja negocjowanych zapisów kontraktowych z GW oraz PW związanych z procesem budowlanym.
  • ETAP III NADZORCZY: realizacja robót budowlanych, kompleksowe zarządzanie fazą realizacji wraz z egzekwowaniem od uczestników procesu budowlanego nałożonych na nich kontraktowo obowiązków; wprowadzenie procedur stanowiących o metodach zapewniania jakości i zgodności wbudowywanych urządzeń / materiałów z wymaganiami specyfikacji; zarządzanie kosztami realizacji; udział w odbiorach końcowych.