ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Most na rz. Bug w Małkini

Linia Kolejowa nr 7

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I (cały kraj) / 2014 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I (cały kraj) / 2014 - 2016

Kontrakt (z KOLTECH INFRA) z PKP PLK S.A na nadzór dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I”, realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-59.

Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego w obrębie przejazdów kolejowych między innymi poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących, zmianę kategorii przejazdu, wymianę nawierzchni drogowej na dojazdach i w obrębie przejazdów.

Projekt realizowany jest na terenie 16 województw, tj. dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko- mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko - pomorskiego.

Realizacja projektu w zakresie robót budowlanych została podzielona na sześć przetargów:

  • Przetarg nr 1 (kontrakt nr 1): Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • Przetarg nr 2 (kontrakt nr 2): Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego i podlaskiego.
  • Przetarg nr 3 (kontrakt nr 3): Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
  • Przetarg nr 4 (kontrakt nr 4): Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego i śląskiego.
  • Przetarg nr 5 (kontrakt nr 5): Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: opolskiego i dolnośląskiego.
  • Przetarg nr 6 (kontrakt nr 6): Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego łódzkiego i kujawsko – pomorskiego.