ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II /...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020

24.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku na wykonanie usługi w zakresie pomocy technicznej wraz z pełnieniem funkcji konsultanta i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wsparcia DJRP w zarządzaniu Projektem pn.: ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II”. Inwestycja polega na:

 • wykonaniu przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;
 • budowie zlewni ścieków dowożonych;
 • przebudowie technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej
INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk II / 2017 - 2020

Projekt obejmuje 9 zadań inwestycyjnych:

 1. Zad. nr 1 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Konieczki w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 2,3 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego wraz ze studniami);
 2. Zad. nr 2 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Północ w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 4,1 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego wraz ze studniami);
 3. Zad. nr 3 przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Centrum w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 6,7 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 4. Zad. nr 4 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Kochanowskiego i Bogdanowicza w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 4 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 5. Zad. nr 5 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej osiedla Zatorze w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 3,1 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 6. Zad. nr 6 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strefowej w Ełku” (bezwykopowa przebudowa 0,9 km kanału metodą utwardzanego rękawa żywicznego ze studniami);
 7. Zad. nr 7 „Przebudowa wodociągu magistralnego DN-400 SUW miasta Ełk” – na długości 2,1 km;
 8. Zad. nr 8 „Budowa zlewni ścieków dowożonych przy ul. Garbarskiej w Ełku”;
 9. Zad. nr 9 „Przebudowa technologii Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej” – w celu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków.