ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno / 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno / 2018

27.11.2018 SAFEGE Oddział w Polsce podpisała kontrakt z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zmodernizowana oczyszczalnia ścieków komunalnych, gdzie planowana jest budowa nowoczesnej instalacji do przetwarzania komunalnych osadów ściekowych ATSO, która zapewni pełną higienizację powstałego produktu. Projekt przewiduje także budowę instalacji fotowoltaicznej, jak również wdrożenie inteligentnego systemu GIS, czyli monitoringu sieci wodociągowej.

Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).