ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi...

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny / 2018 - 2024

08.06.2018 podpisaliśmy umowę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A w Warszawie na projekt pod nazwą "Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap III Rzeszów Główny".

Stacja Rzeszów Główny zyska trzy wyższe funkcjonalne perony. Będą wiaty z poczekalniami oraz ławki. Informacje o pociągach podróżni otrzymają na wyświetlaczach i dzięki zapowiedziom głosowym. Komunikacja na stacji będzie łatwiejsza dzięki windom i schodom ruchomym. Orientację ułatwi czytelne oznakowanie terenu stacji. Wybudowane zostanie również nowe przejście pod torami. Dla cyklistów przewidziano stojaki rowerowe. Zmiany na stacji będą realizowane przy współpracy z konserwatorem zabytków. PLK wymienią także tory, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem. Modernizacja trzech obiektów inżynieryjnych i przejazdu kolejowo-drogowego podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Ważna dla kierowców będzie przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego, gdyż poszerzenie obiektu znacznie usprawni ruch drogowy.

Koniec kontraktu przewidziano na 2024r.