ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180,...

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 (Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka) / 2018 - 2022

25.01.2018 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania pn. Przebudowa urządzeń SRK w stacji Bytom Bobrek w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Działanie 2-3 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Głównym celem osi priorytetowej jest wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju. Połączenia kolejowe łączące ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze kraju oraz większe wykorzystanie transportu kolejowego w miastach przyczynią się do zmniejszenia emisyjności zanieczyszczeń oraz usprawnią przewóz ludzi i towarów w dużych aglomeracjach miejskich.