ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173,...

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze / 2017 - 2022

21.02.2017 podpisaliśmy kontrakt z w konsorcjum z EKOCENTRUM Wrocławskim Ośrodkiem Usług Ekologicznych Sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na usługę zarządzania i pełnienia nadzoru nad realizacją Projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze".

Zakres Inwestycji ma na celu przywrócenie właściwości funkcjonalnych ciągu tranzytowego usprawniającego przewozy kolejowe z Rybnickiego Okręgu Węglowego, będącego ważnym uzupełnieniem dla południowej towarowej linii średnicowej CE30 i obejmuje odcinki linii kolejowych od Chybia przez Żory, Rybnik, Suminę do Turzy:

 1. Linia nr 691: Nędza Wieś – Turze, od km -0,011 do km 1,474 o długości 1,485 km – znaczenia państwowego, magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 60 km/h;
 2. Linia nr 140: na odcinku Nędza – Nędza Wieś – Sumina, od km 57,764 do km 67,862 o długości 10,098 km –  pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h;
 3. Linia nr 173: na odcinku Rybnik – Sumina, od km -0,500 do km 13,353 o długości 13,853 km – magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h;
 4. Linia nr 148: na odcinku Rybnik – Żory, od km 21,873 do km 35,980 o długości 14.107 km – znaczenia państwowego, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 80 km/h;
 5. Linia nr 159, na odcinku Żory – Studzionka, od km 12,991 do km 24,520 o długości 11,529 km – znaczenia państwowego, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h;
 6. Linia nr 689: Studzionka – Dębina, od km 0,000 do km 2,507 o długości 2,507 km – znaczenia państwowego, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h;
 7. Linia nr 157: na odcinku Dębina – Chybie, od km 2,390 do km 8,600 o długości 6,210 km – znaczenia państwowego, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana, o prędkości konstrukcyjnej 100 km/h.

W ramach niniejszego kontraktu nastąpi budowa i przebudowa następujących elementów infrastruktury kolejowej:

 • kompleksowa wymiana nawierzchni wraz z naprawą podtorza,
 • naprawa i udrożnienie systemu odwodnienia linii kolejowej,
 • kompleksowa wymiana rozjazdów,
 • kompleksowa wymiana urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • kompleksowa wymiana urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
 • kompleksowa wymiana urządzeń trakcyjnych i sieci trakcyjnej,
 • przystosowanie peronów do wymaganych standardów,
 • przebudowa przejazdów kolejowych i przystosowanie ich do wymaganych standardów,
 • naprawa lub przebudowa obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów, przepustów;
 • kompleksowa wymiana zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym SRK wraz z elektryczną centralizacją rozjazdów w nastawnicach mechanicznych, z wymianą sieci kablowej,
 • remont urządzeń łączności przewodowej i transmisji danych, systemu radiołączności oraz systemu TVu,
 • remonty wybranych i likwidacje zbędnych obiektów kubaturowych,
 • prace związane z ochroną środowiska, w tym budowa ekranów akustycznych,
 • zmiany kategorii przejazdów kolejowych,
 • zmiany sposobu użytkowania obiektów kubaturowych,
 • przebudowa sieci trakcyjnej,
 • przebudowa oświetlenia i in.