ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew-Swarzędz / 2016 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań, odcinek Sochaczew-Swarzędz / 2016 - 2023

16.12.2016 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. na Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu pn.: ”Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”.

Zakres nadzorowanej Inwestycji obejmuje:

 • Kontrakt nr 1: Wykonanie Robót budowlanych w obszarze LCS Łowicz – odcinek Sochaczew – Żychlin i Placencja – Łowicz Główny (60,500 km – 109,000 km linii nr 3 i 17,000 km – 22,000 km linii nr 11);
 • Kontrakt nr 2: Wykonanie Robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin – Barłogi. Planowane jest prowadzenie Kontraktu w systemie pracy wielozmianowej (109,000 km – 172,000 km linii nr 3);
 • Kontrakt nr 3: Wykonanie Robót budowlanych w obszarze LCS Konin – odcinek Barłogi – Swarzędz (172,000 km – 290,000 km linii nr 3).

W ramach Inwestycji nastąpi przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, co obejmie branże: torów i podtorza, architektury, obiektów budowlanych, dróg, sieci trakcyjnej, elementów zasilania trakcji, elementów elektroenergetyki nietrakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, inżynierii ruchu, SRK, telekomunikacji, przejazdów drogowo-kolejowych, ochrony środowiska.

Projekt obejmuje w szczególności wykonanie następujących elementów:

 • nawierzchnia i podtorze,
 • urządzenia sterowania ruchem kolejowym (SRK),
 • urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
 • sieć trakcyjna wraz z układami zasilania,
 • urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
 • elektroenergetyka nietrakcyjna powyżej 1 kV,
 • obiekty inżynieryjne,
 • perony i obiekty kubaturowe,
 • przejścia i przejazdy,
 • usunięcie kolizji,
 • budowę nowych skrzyżowań dwupoziomowych.

Jest to nasz 24 projekt dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. , a drugi na tej samej linii kolejowej E20. To również największy jak dotychczas pod względem wartości projekt naszej firmy (wcześniej był to projekt na „Nadzór nad modernizacją linii kolejowych na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z budową Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna”).