ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki –...

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice / 2020 - 2026

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice / 2020 - 2026

14.02.2020 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki – Słonice”.

Prace na odcinku linii kolejowej E59 Wronki – Słonice to ostatni projekt do realizacji na trasie z Wielkopolski na Pomorze Zachodnie. Trasa E59 to ważny szlak dla pociągów towarowych, które po zakończeniu modernizacji będą mogły dowieźć więcej towarów m.in. do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

W ramach naszego nowego projektu zostanie zmodernizowanych 10 stacji i przystanków kolejowych. Każdy z nich będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a zmodernizowane perony zostaną wyposażone w wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz pochylnie. Na stacji Dobiegniew w ramach przebudowy przejścia podziemnego zainstalowane będą dodatkowo windy.

Zmodernizowanych zostanie 150 km torów i 160 km sieci trakcyjnej. Zostanie także podniesiony poziom bezpieczeństwa poprzez montaż dodatkowych zabezpieczeń na 29 przejazdach (które zostaną wyposażone w nowe rogatki, sygnalizacje świetlną i dźwiękową, a także nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym).

Modernizacja linii Poznań – Szczecin jest jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obecnej unijnej perspektywie finansowej w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) „Łącząc Europę”.