ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki...

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże / 2017 - 2022

10.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach Projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki – Podłęże wraz z Łącznicami”.

Zakres Zadania obejmuje prace na linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Podłęże, na odcinku Kraków Batowice – Kraków Nowa Huta od km 11,300 do km 20,200 oraz linii kolejowej nr 607 na odcinku Raciborowice – Dłubnia od km 0,920 do km 1,210.

W ramach niniejszej Inwestycji zostanie wykonane m.in. :

  • nawierzchnia wraz ze wzmocnieniem podtorza,
  • odbudowa rowów z koryt i system automatyki kolejowej,
  • zabudowa sieci trakcyjnej na odcinku niezbędnym do zabudowy rozjazdów na odbudowywanym posterunku odgałęźnym Dłubnia.

Projekt ma na celu przywrócenie podstawowych parametrów technicznych i uzyskanie prędkości konstrukcyjnych na przebudowywanych odcinkach linii kolejowych oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zapewnienie przejazdu tranzytowego ruchu kolejowego przez węzeł krakowski (także dla materiałów niebezpiecznych. Po wykonaniu prac możliwym stanie się osiągnięcie maksymalnej prędkości przejazdowej 100 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych, a dopuszczalny nacisk na oś wzrośnie do 221 kN.