ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Obwodnica Radomia

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Linia Kolejowa nr 7

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II...

INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II / 2012 - 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II / 2012 - 2016

Kontrakt ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle na pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu" dla Projektu pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - Etap II".

Związek ten skupia cztery gminy, na których terenie zlokalizowane były kontrakty na roboty: Jasło, Pilzno, Dębica i Sękowa.

Celem inwestycji było kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Realizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm w tym zakresie, a tym samym do znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia na obszarze projektu.

Projekt podzielony był na 8 kontraktów na roboty - zakres objął budowę sieci wodociągowej, budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków:

  • Kontrakt 1 Zadanie 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne,
  • Kontrakt 2 Zadanie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa,
  • Kontrakt 3 Zadanie 3 Wodociąg Gmina Dębica - Południe - etap I - sieć wodociągowa w Latoszynie,
  • Kontrakt 4 Zadanie 4 Wodociąg Gmina Dębica - Południe - etap III - sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem głównym,
  • Kontrakt 5 Zadanie 5 Poprawa jakości wody dla terenów górskich - sieć wodociągowa dosyłowa do Nagawczyny w miejscowości Zawada i Nagawczyna,
  • Kontrakt 6 Zadanie 6 Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła - modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej,
  • Kontrakt 6 Zadanie 7 Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła - modernizacja oczyszczalni ścieków.