ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Kołobrzeg / 2022 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Kołobrzeg / 2022 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Kołobrzeg / 2022 - 2024

13.07.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi inżyniera kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Kołobrzeg”.

Nadzór będzie obejmował roboty w obszarach instalacyjnym, konstrukcyjnym, zagospodarowania terenu, robót rozbiórkowych, elewacji i wnętrz.

Zakres prac obejmuje wybudowany w 1910 roku (i wpisany do ewidencji zabytków) budynek dworca i zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie, m.in.:

  • dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • budowa sanitariatów
  • budowa dodatkowych kas
  • poprawa bezpieczeństwa przebywania i użytkowania dworca poprzez montaż instalacji monitoringu, instalacji przeciwpożarowej
  • wymianę sieci elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej i odgromowej.

Świadczenie usługi zostało podzielone na dwa etapy:

  1. Realizacja inwestycji: kompleksowy nadzór inwestorski, sporządzanie raportów, przygotowanie Sprawozdania Końcowego, odbiory częściowe i końcowe
  2. Rozliczenie Zadania Inwestycyjnego oraz koordynacja techniczna robót budowlanych w lokalach najemców.

Na parterze znajdą się punkty obsługi podróżnych - hol pełniący funkcję poczekalni, poczekalnia z urządzeniami do przechowywania bagażu, kasa biletowa z zapleczem dla pracowników, toalety, pomieszczenie zabaw dzieci oraz opiekuna z dzieckiem, a także pomieszczenie gospodarcze. Dotychczasowe pomieszczenia magazynowe będą przeznaczone na powierzchnie usługowo-handlowe. Na piętrze znajdą się dwa pomieszczenia dla drużyn konduktorskich wyposażone w pełen węzeł sanitarny, aneks kuchenny i pokój do wypoczynku.

Przebudowa poprawi stan techniczny i estetyczny dworca, usprawnienie ruchu podróżnych, dostosowanie do obecnego zapotrzebowania i nowych funkcji, a także do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W swoim portfolio mamy niemal 30 realizacji przebudów / modernizacji dworców kolejowych w całej Polsce.