ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021

12.04.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP S.A. w Warszawie na nadzór nad inwestycją - czyli świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Palędzie”.

Nasi specjaliści z SAFEGE będą nadzorować przebudowę dworca, w której skład wchodzi:

  • zwiększenie powierzchni holu dworcowego
  • przeniesienie kas i sanitariatów w pobliże zachodniej ściany poczekalni
  • utworzenie w północno-wschodniej części budynku powierzchni dla najemcy komercyjnego
  • wyłączenie poddasza z użytkowania
  • zasypanie piwnic.

 

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Palędzie / 2019 - 2021 - na zdj. dworzec w Białej Podlaskiej (SAFEGE wykonywała nadzór nad modernizacją linii kolejowej E20)

Dworzec kolejowy Palędzie leży w woj. wielkopolskim. Powstał na początku XX wieku i jest objęty ochroną konserwatorską. Jest to dworzec lokalny i znajdują się na nim dwa perony.

Dworzec ten jest również objęty Krajowym Programem Kolejowym. Dzięki temu programowi dworce staną się ważnym elementem węzłów przesiadkowych, integrujących różne rodzaje transportu oraz będą nowoczesne, oszczędne i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

To nasz kolejny projekt przebudowy / modernizacji dworca kolejowego - nieustannie polepszamy jakość życia mieszkańców oraz jakość infrastruktury transportowej w naszym kraju.