ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021

12.04.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP S.A. w Warszawie na nadzór nad inwestycją - czyli świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Rzepin”.

Nasi specjaliści z SAFEGE będą nadzorować przebudowę dworca, która obejmie:

  • budowę nowej klatki schodowej
  • wyłączenie poddasza z użytkowania
  • częściowe zasypanie piwnic
  • przedłużenie korytarza (by powstało bezpośrednie wyjście z budynku do wejścia do tunelu podziemnego)
  • umieszczenie poczekalni w miejscu byłej restauracji
  • przebudowanie budynku dawnej remizy strażackiej na wiatę rowerową
  • w strefie wejścia głównego wzdłuż korytarza znajdą się lokale komercyjne z funkcją obsługi podróżnych.

Cel przebudowy dworca kolejowego w Rzepinie to zwiększenie powierzchni poczekalni oraz holu dworcowego.

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Rzepin / 2019 - 2021 (na zdj. nadzorowane przez nas roboty na budowie Dworca Łódź Fabryczna)

Dworzec w Rzepinie powstał w 1880 roku, znajduje się w woj. lubuskim i obejmuje go ochrona konserwatorska. Figuruje również w Krajowym Programie Kolejowym i dzięki tej nadzorowanej przez nas przebudowie będzie  ważnym elementem węzłów przesiadkowych, integrujących różne rodzaje transportu oraz będzie nowoczesny, oszczędny i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

To kolejny nasz projekt przebudowy / modernizacji dworca kolejowego - nieustannie polepszamy jakość życia mieszkańców oraz jakość infrastruktury transportowej w naszym kraju.