ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022

12.04.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP S.A. w Warszawie na nadzór nad inwestycją - czyli świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin”.

Nasi eksperci z SAFEGE będą nadzorować przebudowę dworca, która obejmie:

  • wyłączenie poddasza z użytkowania
  • częściowe zasypane piwnic
  • podniesienie placu przed dworcem do poziomu parteru
  • wyburzenie istniejącego budynku gospodarczego 
  • przekształcenie nieczynnego budynku szaletów w wiatę na rowery
  • wykonanie zatok autobusowych dla PKS
  • wyburzenie dobudówek, które powstały na początku XX w.
  • utworzenie w centralnej części budynku rozległego hallu do obsługi podróżnych (zwiększenie powierzchni jest niezwykle istotne z uwagi na połączenie dworca PKP z PKS)
  • do hallu dworcowego i poczekalni z jednej strony będą przylegać pomieszczenia sanitarne oraz lokal najemcy zewnętrznego, a z drugiej przewidziano lokalizację kas.
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin / 2019 - 2022 (na zdj. nadzorowane przez nas prace w ramach modernizacji linii kolejowej nr 8 w Warszawie)

Dworzec w Świebodzinie powstał w 1872 roku i jest objęty ochroną konserwatorską. Jest też ujęty w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki jego przebudowie będzie on ważnym elementem węzłów przesiadkowych, integrujących różne rodzaje transportu oraz będzie nowoczesny, oszczędny i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

To nasz kolejny projekt przebudowy / modernizacji dworca kolejowego - nieustannie polepszamy jakość życia mieszkańców oraz jakość infrastruktury transportowej w naszym kraju.