ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Fabryka płytek ceramicznych CERRAD w Starachowicach

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szymankowo / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szymankowo / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Szymankowo / 2022 - 2023

24.08.2022 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie na świadczenie usługi inżyniera kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (dostosowanie do TSI-PRM) dworca kolejowego Szymankowo”.

TSI PRM zawiera wymagania (których spełnienie jest obowiązkowe przy budowie nowych dworców kolejowych oraz modernizacji i odnowieniu dworców istniejących) interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei UE dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Zakres obowiązków specjalistów SAFEGE dla przebudowy dworca kolejowego w Szymankowie to m.in.:

  • funkcję inżyniera kontraktu
  • zarządzanie rzeczowo-finansowe
  • zarządzanie techniczne
  • weryfikację zapewnienia dostępności i obsługi podstawowych potrzeb podróżnych.

Inwestycja będzie dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego i estetycznego dworca, usprawnienie ruchu i przepływu podróżnych przez budynek oraz w jego bezpośrednim otoczeniu, a także dostosowanie przestrzeni do obecnego zapotrzebowania i nowych funkcji i dostosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W środku wydzielono hol dworcowy, poczekalnię ogólną i poczekalnię dla dzieci oraz toalety. Przebudowie podlegać będzie budynek dworca oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.

Dworzec w Szymankowie powstał w roku 1901 i jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wyposażenie holu kasowego zostanie odtworzone łącznie z boazerią i posadzkami, a stolarka drzwiowa i okienna wymieniona będzie na wzór historyczny.

Jest to już 29 dworzec, którego przebudowę nadzoruje SAFEGE!