ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Tczew / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Tczew / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Tczew / 2019 - 2021

05.04.2019 podpisaliśmy kontrakt z PKP S.A. w Warszawie na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Tczew”.

Dworzec w Tczewie został wybudowany w 1949 r. Projektowana kompleksowa przebudowa dworca ma zwiększyć komfort i bezpieczeństwo podróżnych poprzez poprawę stanu technicznego i estetycznego budynku, usprawnienie ruchu podróżnych, a także dostosowanie przestrzeni do obecnego zapotrzebowania oraz nowych funkcji. Zwiększy się m.in. dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnie znajdujące się na poziomie -1 zostaną przeznaczone do użytkowania komercyjnego. Dwie istniejące windy – wewnętrzna i zewnętrzna – zostaną zlikwidowane. W zamian zaprojektowany został większy dźwig osobowy, łączący ze sobą poziomy -1 i 0 oraz poziom kładki nad torami. Poszerzone zostaną także schody prowadzące z holu dworca na kładkę nad torami, co znacząco poprawi komunikację między budynkiem dworca a peronami. Powierzchnie znajdujące się na poziomie -1 dworca przeznaczono do użytkowania komercyjnego. Poszerzono schody prowadzące z holu dworca na kładkę nad torami, poprawiając tym samym komunikację oraz zwiększono dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. 

Dworzec otwarto dla podróżnych w sierpniu 2021. Przebudowa dworca kolejowego Tczew była częścią programu inwestycji dworcowych PKP S.A.

Zobacz zdjęcia
Tczewski dworzec w budowie