ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021

12.04.2019 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP S.A. w Warszawie na nadzór nad inwestycją - czyli świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Witnica”.

W ramach przebudowy, którą będą nadzorować nasi eksperci z SAFEGE:

  • główne wejście zostanie przeniesione na stronę szczytową dworca i powiązane z przejściem przez tory,
  • klatka schodowa zostanie wyburzona
  • poczekalnia, węzeł sanitarny i kasa biletowa zostaną umieszczone we wschodniej części dworca
  • na parterze znajdą się zaś stojaki na rowery i dodatkowe wejście
  • także na parterze znajdą się komercyjne przestrzenie dla najemców zewnętrznych
  • poddasze dworca zostanie wyłączone z użytkowania, a piwnice zasypane
  • dotychczasowe toalety znajdujące się obok budynku dworca staną się wiatą śmietnikową.
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworca kolejowego Witnica / 2019 - 2021 - na zdjęciu nowy budynek na stacji kolejowej w Małkini, którego powstanie nadzorowali nasi specjaliści z SAFEGE

Dworzec kolejowy Witnica powstał w 1857 roku i jest objęty ochroną konserwatorską; jest też jednym z wielu objętych Krajowym Programem Kolejowym. Dzięki temu programowi dworce staną się ważnym elementem węzłów przesiadkowych, integrujących różne rodzaje transportu oraz będą nowoczesne, oszczędne i przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

To nasz kolejny projekt "dworcowy", w efekcie którego polepszymy jakość życia mieszkańców oraz jakość infrastruktury transportowej w naszym kraju - w tym przypadku w podgorzowskim miasteczku Witnica w woj. lubuskim.