ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Linia kolejowa E-20 na trasie Siedlce - Terespol

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna,...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów / 2017 - 2018

11.07.2017 podpisaliśmy kontrakt z PKP S.A. z siedzibą w Warszawie na Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania: „Przebudowa dworców kolejowych Święta Katarzyna, Siechnice oraz Żerniki Wrocławskie - Smardzów w szczególności na potrzeby kolei aglomeracyjnej w ramach ZIT WrOF”.

Zakres nadzorowanych robót obejmuje roboty wykończeniowe i budowlane wykonywane w budynku użyteczności publicznej – tj. roboty w zakresie wykonania / wzmocnienia stropów, wykonywania ścian nośnych, wykonywania lub wzmocnienia fundamentów, więźby dachowej; malowanie, urządzanie i wyposażenie wnętrz, roboty elewacyjne, instalacyjne (wymiana instalacji sanitarnych wewnętrznych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych), przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.