ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa grobli zabezpieczającej teren kopalni w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa grobli zabezpieczającej teren kopalni w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. / 2020

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa grobli zabezpieczającej teren kopalni w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. / 2020

25.05.2020 podpisaliśmy kontrakt ze spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie grobli zabezpieczającej teren kopalni od strony zbiornika wód dołowych wraz z robotami towarzyszącymi.

Nasi specjaliści obejmą nadzorem następujące prace:

  • likwidację grobli na odcinku 492 mb,
  • zasypanie rowu opaskowego na odcinku 210 mb,
  • wykonanie nowej grobli osłonowej na długości 437 mb,
  • wykonanie nowego rowu opaskowego o długości 398 mb ,
  • wykonania zbiornika ścieków deszczowych o powierzchni 1200 m2 wraz pompownią,
  • odtworzenie i konserwację rowu odpływowego i konserwację rowu A,
  • wykonanie ogrodzenia na nowej grobli.