ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach – etap II / 2022 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach – etap II / 2022 - 2023

21.04.2022 podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Roboty budowlane w zakresie przystanku osobowego Wrocław Brochów w ciągu linii 132 Bytom – Wrocław Główny” – II zamówienie dodatkowe w ramach projektu pn. „Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach – etap II”.

Usługa nadzoru obejmie:

 • wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego
 • opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku dyżurnych na peronie nr 1
 • aktualizacja i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej
 • Przebudowie ulegnie następująca infrastruktura kolejowa:
 • tory i perony
 • odwodnienie
 • obiekty inżynieryjne
 • elektroenergetyka
 • sieć trakcyjna
 • telekomunikacja
 • architektura

Odcinek linii kolejowej nr 123, w którego obrębie znajduje się przystanek osobowy Wrocław Brochów należy do pierwszej dziesiątki najbardziej obciążonych ruchem pasażerskim odcinków w Polsce. Jego modernizacja znacząco poprawi czas przejazdu na trasie Kraków – Wrocław.