ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Oczyszczalnia ścieków w Bolesławcu

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu w Przemyślu w km 243,845 linii kolejowej...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu w Przemyślu w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka / 2022 - 2024

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa mostu w Przemyślu w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka / 2022 - 2024

28.12.2022 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi związanymi z przebudową mostu w Przemyślu w km 243,845 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap II”.

Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego zadania inwestycyjnego to w szczególności:

  1. pełnienie funkcji inżyniera
  2. zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu budowlanego w zakresie rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
  3. zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktu budowlanego;
  4. prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.420.14.1.2019.AW.53 z dnia 12.03.2020 r. (zał. nr 3 do OPZ) oraz innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Most kolejowy w Przemyślu autorstwa biura konstrukcyjnego Gustave’a Eiffela zbudowany został w 1891 r., dwa lata wcześniej inżynier pokazał całemu światu swoją słynną Wieżę Eiffla w Paryżu. Przemyska konstrukcja mogłaby również stać się turystyczną ikoną regionu.

W celu zachowania zabytkowej konstrukcji mostu przęsła istniejącego obiektu zostaną w całości zachowane i rozsunięte. Między nimi powstanie nowy, sześcioprzęsłowy most o długości blisko 200 m. Przebudowane zostaną również drogi pod mostem. Wyeliminowane będą ograniczenia w ruchu drogowym, co korzystnie zmieni system komunikacji w Przemyślu.

Po przebudowie pociągi pojadą szybciej - przeprawa nad Sanem zapewni sprawny transport kolejowy na trasie ważnej w ruchu międzynarodowym, krajowym i regionalnym (przez most kursują składy z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa, na Dolny Śląsk).

Inwestycja w Przemyślu jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.