ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Międzynarodpwy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

S-19 Sokołów Małopolski - Stobierna

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej / 2021 - 2023

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej / 2021 - 2023

26.04.2021 podpisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach „Przebudowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach Projektu nr 2015-PL-TM-0001-W o nazwie „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb”.

Obowiązki specjalistów SAFEGE obejmą zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania, w tym w szczególności:

  • Pełnienie funkcji inżyniera zgodnie z Umową oraz z warunkami kontraktowymi FIDIC;
  • Zarządzanie rzeczowo – finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo – finansowej;
  • Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego;
  • Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego, zgodnie z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych i innymi decyzjami administracyjnymi w tym zakresie.

Projekt ten obejmuje przebudowę peronów na przystanku osobowym Kraków Business Park wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej znajdującej się na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny od km 59,660 do km 59,860.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w następujących branżach:

  • obiekty budowlane – perony, mała infrastruktura;
  • obiekty inżynieryjne – przejście pod torami, pochylnie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ściana oporowa;
  • odwodnienie;
  • urządzenia telekomunikacyjne;
  • elektroenergetyka;
  • sieć trakcyjna.

Przystanek osobowy Kraków Business Park będzie bardziej dostępny dla podróżnych: w ramach inwestycji dwa perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów, a dzięki budowie dwóch pochylni z peronów łatwiej będzie z nich korzystać podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające. Przewidziano również nowe wiaty i oznakowanie, a dla cyklistów - stojaki rowerowe. Inwestycja poprawi funkcjonalność i estetykę „biznesowego” przystanku, który w roku 2017 obsługiwał 1500 – 2000 pasażerów na dobę.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.