ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Oczyszczalnia ścieków w Kazimierzy Wielkiej

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w Warszawie / 2016 - 2017

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa pochylni ruchomych Dworca Centralnego w Warszawie / 2016 - 2017

06.09.2016 podpisaliśmy kontrakt z Polskimi Kolejami Państwowymi na świadczenie usług zarządzania, koordynacji i nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pochylni ruchomych dworca kolejowego Warszawa Centralna – etap III”.

Projekt obejmuje kompleksowy demontaż istniejących oraz dostawę, montaż i instalację 8. nowych platform ruchomych zlokalizowanych w galerii zachodniej na dworcu kolejowym Warszawa Centralna przy Alejach Jerozolimskich 54 w Warszawie - wraz z wykonywaniem niezbędnej dokumentacji oraz świadczeniem usługi konserwacji i serwisu w okresie 36-miesięcznej gwarancji.

Zamontowane urządzenia będą eksploatowane w hali peronowej obiektu, na poziomie od -1 do -2, pod powierzchnią gruntu.

Roboty budowlane będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy podróżnych z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z dworca, w tym m.in. dostępu do galerii zachodniej bezpośrednio z hali peronowej zlokalizowanej na poziomie -2, kas biletowych, poczekalni, informacji, WC.