ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2021

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim

Linia tramwajowa - Poznań Franowo

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej i Mirtowej w warszawskim Wawrze / 2016

Kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na realizację inwestycji pn.: „Nadzór nad przygotowaniem oraz realizacją robót polegających na przebudowie sieci wodociągowej w ul. Mydlarskiej oraz w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej".

Projekt obejmuje wykonanie projektu oraz nadzór nad kompleksową modernizacją sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na terenie dzielnicy Wawer:

  • DN 100 mm L=637,5 m na ul. Mydlarskiej, na odcinku od istniejącego przewodu wodociągowego na ul. Lucerny do hydrantu HP 25191 w rejonie skrzyżowania z ul. Paczkowską;
  • DN 100 mm L=208,0 m na ul. Mydlarskiej/ul. Mirtowej, na odcinku od HP 27298 w rejonie posesji nr 19 przy ul. Mydlarskiej do wysokości drogi dojazdowej do ul. Mydlarskiej;
  • DN 100 mm L=108,5 m w drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej.