ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Most na rz. Bug w Małkini

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji pomp kanałowych „Powiśle” / 2017 -...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji pomp kanałowych „Powiśle” / 2017 - 2018

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji pomp kanałowych „Powiśle” / 2017 - 2018

18.04.2017 podpisaliśmy kontrakt z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na pełnienie nadzoru nad robotami związanymi z przebudową stacji pomp kanałowych „Powiśle” – w tym nad wykonaniem następujących zadań:

  • wykonanie warstwy szczepnej na murowanych ścianach zbiornika czerpalnego w osiach 8-12;
  • dostawa i montaż pompek obiegowych wraz z osprzętem dla central wentylacyjnych;
  • dostawa i montaż izolacji przeciwroszeniowej instalacji odwodnienia dachu;
  • roboty wyburzeniowe oraz zabezpieczające, związane z wykonaniem przejścia rurociągu powietrza złowonnego oraz wodociągu przez blok ceglany;
  • naprawa konstrukcji stropu w nawie ewakuacji skratek;
  • wykonanie wieńca żelbetowego w komorze K4;
  • wykonanie filaru podpierającego nadproże okienne wściennie w osi E;
  • roboty nieprzewidziane, związane z wykonaniem dodatkowego zakresu instalacji elektrycznych i AKPiA:
  • montaż zaworów zwrotnych klapowych DN800 na rurociągach tłocznych pomp 12-17.

Przebudowa ta jest kontynuacją rozpoczętej przez SAFEGE w 2015 roku modernizacji tej pompowni - więcej informacji.