ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny Dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji Węgliniec / 2021 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji Węgliniec / 2021 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa stacji Węgliniec / 2021 - 2022

27.09.2021 popisaliśmy kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stacji Węgliniec”.

Specjaliści z SAFEGE będą odpowiadać za nadzór w okresie prowadzenia prac budowlanych, rozliczenia inwestycji po ich zakończeniu oraz okres usuwania wad i usterek. nadzór ten będziemy sprawować nad:

  • opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
  • wykonaniem robót budowlanych i inżynieryjnych
  • aktualizacją i uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych
  • wykonaniem dokumentacji powykonawczej wszystkich branż
  • wykonaniem operatów kolaudacyjnych
  • wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonwaczej.

Roboty budowlane będą zaś prowadzone w branżach:

  • konstrukcyjno-budowlanej w zakresie peronów
  • inżynieryjno-mostowej w zakresie kładki dla pieszych nad torami wraz z pochylnią dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się
  • instalacji kanalizacyjnej i odwodnienia peronów
  • kanalizacji teletechnicznej na peronach.

Stacja Węgliniec po przebudowie będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza dla podróżnych - wyższe perony ułatwią pasażerom dostęp do pociągów, a nowe oświetlenie podniesie poziom bezpieczeństwo w rejonie stacji. Renowacji zostanie poddana kładka nad torami, prowadząca do budynku dworca; zyska także ona nowe oświetlenie. Nowo wybudowana pochylnia z kładki na teren ul. Kolejowej ułatwi dostęp do stacji. Stacja będzie przygotowana do montażu systemu informacji pasażerskiej. Na peronach wykonana zostanie kanalizacja dla przyszłej instalacji systemu i monitoringu.

Zobacz zdjęcia
Dworzec kolejowy w Węglińcu po przebudowie Dworzec kolejowy w Węglińcu po przebudowie Dworzec kolejowy w Węglińcu po przebudowie Dworzec kolejowy w Węglińcu po przebudowie