ZAPEWNIAMY ZRÓWNOWAŻONE
ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
Kreator Budownictwa Roku 2023

Multimodalny dworzec Łódź Fabryczna

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie

Multimodalny węzeł transportowy - Dworzec Łódź Fabryczna

Dworzec Multimodalny Łódź Fabryczna

Projekty | Projekt | INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie...

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022

INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim

06.10.2017 podpisaliśmy kontrakt z Urzędem Miasta Gorzów Wielkopolski na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad przebudową torowiska na ul. Walczaka. Zadanie to jest częścią inwestycji pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”.

Inwestycja obejmie m.in. wykonanie następujących prac:

  • wymianę torowiska na odcinku od stacji Shell, znajdującej się na ul Walczaka 25B od ul Dowgielewiczowej – na długości 1809,122 mtp oraz na odcinku od ul. Dowgielewiczowej do Ronda Gdańskiego o długości 352,89 mtp;
  • budowę przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych peronów tramwajowych
  • przebudowę skrzyżowania ulic Walczaka i Dowgielewiczowej;
  • przebudowę oświetlenia, trakcji tramwajowej i odwodnienie torów.

Dzięki niniejszej inwestycji za rok ten odcinek trasy stanie się integralną częścią systemu zrównoważonego transportu miejskiego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VI Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach dla „Systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”

Zobacz zdjęcia
INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022 INŻYNIER KONTRAKTU: Przebudowa torowiska na ul. Walczaka w Gorzowie Wielkopolskim / 2017 - 2022